Begrippenlijst W-X

Begrippenlijst W-X

W

Waardeoverdracht
Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen als een werknemer van pensioenregeling wisselt. 

Waardescore
Een getal dat aangeeft hoe een bepaald aandeel scoort op waarde. Deze score is opgebouwd uit verschillende onderliggende waardefactoren, zoals koers-winstverhouding en prijs-boekwaardeverhouding. 

WAO
Zie: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Werkgever
De persoon/organisatie die een of meerdere werknemers in dienst heeft. 

Werkloosheidswet (WW)
De WW is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die (gedeeltelijk) werkloos zijn. De hoogte en duur van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon en het arbeidsverleden. 

Werknemer
De persoon die een dienstbetrekking heeft met een werkgever. 

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
De WAO is een werknemersverzekering die voorziet in uitkeringen aan werknemers die langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de hoogte van het door de werknemer genoten (dag)loon, de leeftijd en de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Wezenpensioen
Een nabestaandenpensioen dat na het overlijden van een deelnemer aan een pensioenregeling – tot het bereiken van een bepaalde leeftijd – wordt uitgekeerd aan de kinderen van de betrokken deelnemer.

X

- Er zijn geen begrippen beginnend met een X -